shutterstock_313556285

Õppetöö sisu

Eelkool pakub nii ettevalmistust kooliks kui ka silmaringi avardavat huvitööd. Tegevusi planeerides on lähtutud koolieelse lasteasutuse õppekavast ning rikastatud seda erinevate huvitegevustega- nuputamise, filosofeerimise, katsete tegemise, probleemide lahendamise, inglise keele ja palju muuga. Suur rõhk on ka enda ja kaaslaste tunnete mõistmisel.

eelkoolweb

Õppetöö korraldus

Eelkooli tunnid toimuvad Arukülas ja Raasikul kell 13.15-15.10. Ajavahemik on jaotatud kolmeks 35minutiliseks tunniks ning kaheks 5minutiliseks puhkepausiks. Raasiku Oravakese ja Aruküla Rukkilille lasteaia lapsed toimetab kooli eelkooli õpetaja ning viib nad tundide järel lasteaeda tagasi. Mujalt tulnud lapsed võtab õpetaja

shutterstock_81597898

Õppevahendid ja -tasu

Oma on ikka armas! Seepärast võtabki iga laps eelkooli enda isikliku pinali, kus sees on värvipliiatsid, kogujaga teritaja, paar harilikku, kustukumm, joonlaud, käärid ning pulgaliim. Kõik muu õppetööks vajaliku saab laps eelkooli poolt. Eelkooli õppemaks sisaldab õpetaja poolt antavaid õppevahendeid, mille

Raasiku eelkool toimub kolmapäeviti kell 13.15-15.10. Aruküla eelkool toimub kell 13.15-15.10, täpne nädalapäev selgub septembrikuu esimestel päevadel. Randvere eelkooli gruppide toimumisajad nii kellaaja kui nädalapäevade osas selguvad hiljemalt septembrikuu esimesteks päevadeks.

Registreerimine 2021/2022 õppeaastaks kestab kuni 6. septembrini või kuni kohti jätkub.

Registreeru!