eelkool-fb-pa%cc%88is

Eelkool

Halliku eelkool pakub nii ettevalmistust kooliks kui ka silmaringi avardavat huvitööd. Tegevusi planeerides on arvesse võetud koolieelse lasteasutuse õppekavas väljatoodut ning lähtutud Halliku Huvikooli eelkooli ainekavast. 2021/2022 õppeaastal toimuvad eelkoolid Raasiku Koolis, Aruküla Põhikoolis ja Randvere Koolis. Eelkooli õppemaks on 39€/kuu. Täpsem info

shutterstock_313556285-1

Teadusring

Alates 2021/2022 õppeaastast alustab Halliku Huvikool alt tegevust Teadusring. Teadusringi on osalema oodatud kõik 1.-6. klassi õpilased. Teadusring toimub esmaspäeviti kell 16.00-16.45 Raasiku koolimajas. Tegevuste planeerimisel lähtutakse Halliku Huvikooli Teadusringi ainekavast. Osalustasu õpilase kohta on 20€/kuu. Osalustasu sisaldab õppetööks vajalikke vahendeid,

shutterstock_81597898

Kunstiring

Kunstiring on mõeldud lastele, kes naudivad loomingulist tegevust ja soovivad end läbi kunsti väljendada. Kunstiringis läbitavad teemad on: ●  põhivärvid ja sekundaarvärvid; ●  toonivarjundid, värvide helestamine ja tumestamine; ●  erinevad vahendid ja tehnikad (pliiats, õlipastell, akvarell, guašš, akrüül); ●  kunstistiilid (abstraktsionism,

Halliku Huvikool pakub eelkooli Raasikul, Arukülas ja Randveres. Lisaks pakub huvikool kunstiringi Randvere koolis ning teadusringi Raasiku koolis ja lasteaias.

Registreerimist 2021/2022 õppeaastal toimuvatesse huviringidesse on pikendatud 20. septembrini. Vabu kohti on veel Raasiku eelkoolis, teadusringides ja kunstiringis.

Registreeri huviringi!