eelkool-fb-pa%cc%88is

Eelkool

Halliku eelkool pakub nii ettevalmistust kooliks kui ka silmaringi avardavat huvitööd. Tegevusi planeerides on arvesse võetud koolieelse lasteasutuse õppekavas väljatoodut ning lähtutud Halliku Huvikooli eelkooli ainekavast. 2021/2022 õppeaastal toimuvad eelkoolid Raasiku Koolis, Aruküla Põhikoolis ja Randvere Koolis. Eelkooli õppemaks on 39€/kuu. Õppemaksu pealt

shutterstock_313556285-1

Teadusring

Alates 2021/2022 õppeaastast alustab Halliku Huvikool alt tegevust Teadusring. Teadusringi on osalema oodatud kõik 1.-6. klassi õpilased. Teadusring toimub esmaspäeviti kell 16.00-16.45 Raasiku koolimajas. Tegevuste planeerimisel lähtutakse Halliku Huvikooli Teadusringi ainekavast. Osalustasu õpilase kohta on 20€/kuu. Osalustasu sisaldab õppetööks vajalikke vahendeid,

Pottery,Workshop,For,Kids,,Raw,Clay,,Sculpting,Tools,,Glazing,And

Keraamikaring

Alates 2021/2022 õppeaasta novembrist alustab Halliku Huvikooli alt tegevust Keraamikaring. Keraamikaringi on osalema oodatud Randvere Kooli 1.-6. klassi õpilased. Keraamikaring toimub kahes grupis teisipäeviti kell 13.35-14.30 ja 14.30-15.25 Randvere Koolis. Keraamikaringi juhendajaks on Kristina Markii. Tegevuste planeerimisel lähtutakse Halliku Huvikooli Keraamikaringi tegevuskavast. Osalustasu õpilase kohta on

Halliku Huvikool pakub eelkooli Raasikul, Arukülas ja Randveres. Lisaks pakub huvikool keraamikaringi Randvere koolis ning teadusringi Raasiku koolis.

Registreerimine 2022/2023 õppeaastaks algab juunis.

Registreeri huviringi! Hetkel on avatud 2021/22 õa ringidesse registreerimine. Järgmiseks õppeaastaks registreerimine algab juunis.