eelkool-fb-pa%cc%88is

Eelkool

Halliku eelkool pakub nii ettevalmistust kooliks kui ka silmaringi avardavat huvitööd. Tegevusi planeerides on arvesse võetud koolieelse lasteasutuse õppekavas väljatoodut ning lähtutud Halliku Huvikooli eelkooli ainekavast. 2024/2025 õppeaastal toimuvad eelkoolid Raasiku Koolis ja Aruküla Põhikoolis. Õppetegevus toimub kord nädalas. Täpsem info õppetöö korralduse, sisu

shutterstock_313556285-1

Teadusring Raasiku Koolis

Teadusring toimub üle nädala laupäeviti kell 10.00-11.30. Osalema on oodatud kõik 3.-9. klassi õpilased. Tegevuste planeerimisel lähtutakse Halliku Huvikooli Teadusringi ainekavast. Osalustasu õpilase kohta on 38€/kuu. Osalustasu sisaldab õppetööks vajalikke vahendeid, mille kulu on jaotatud õppeaasta peale võrdselt. Osalustasu pealt on

shutterstock_81597898

Kunstiring Raasikul

Kunstiring on mõeldud neile, kes naudivad loomingulist tegevust ja soovivad end läbi kunsti väljendada. Soovituslik vanus on alates 10a. Kunstiringis läbitavad teemad on: ●  põhivärvid ja sekundaarvärvid; ●  toonivarjundid, värvide helestamine ja tumestamine; ●  erinevad vahendid ja tehnikad (pliiats, õlipastell, akvarell,

Halliku Huvikool pakub eelkooli Raasikul ja Arukülas. Eelkooli registreerimine 2024/25 õppeaastaks on alanud!

Lisaks on võimalik huvikooli alt pakkuda teadusringi, kunstiringi ja lastega filosofeerimise ringi. Antud ringide avamine sõltub huviliste olemasolust.

Registreeri huviringi!