shutterstock_313556285

Õppetöö sisu

Halliku eelkool pakub nii ettevalmistust kooliks kui ka silmaringi avardavat huvitööd. Tegevusi planeerides on lähtutud koolieelse lasteasutuse õppekavast ning rikastatud seda erinevate huvitegevustega- nuputamise, filosofeerimise, katsete tegemise, probleemide lahendamise, inglise keele ja palju muuga. Suur rõhk on ka enda ja kaaslaste tunnete mõistmisel.

eelkoolweb

Õppetöö korraldus

Tunnid toimuvad kolmapäeviti kell 13.15-15.10 Raasiku Põhikoolis. Ajavahemik on jaotatud kolmeks 35minutiliseks tunniks ning kaheks 5minutiliseks puhkepausiks. Raasiku lasteaed Oravakese lapsed toimetab kooli eelkooli õpetaja ning viib nad tundide järel lasteaeda tagasi. Mujalt tulnud lapsed võtab õpetaja vastu ja annab tundide järel vanematele

shutterstock_81597898

Õppevahendid ja -tasu

Oma on ikka armas! Seepärast võtabki iga laps eelkooli enda isikliku pinali, kus sees on värvipliiatsid, kogujaga teritaja, paar harilikku, kustukumm, joonlaud, käärid ning pulgaliim. Kõik muu õppetööks vajaliku saab laps eelkooli poolt. Eelkooli õppemaks sisaldab õpetaja poolt antavaid õppevahendeid, mille

Raasiku eelkool toimub kolmapäeviti kell 13.15-15.10.

Eelkooli registreerumiseks täitke taotlus, kuhu lisage lapse ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, kodune aadress, lasteaia rühm, lasteaed, vanema email ja telefoninumber.

Registreeru!