eelkool-fb-pa%cc%88is

Eelkool

Halliku eelkool pakub nii ettevalmistust kooliks kui ka silmaringi avardavat huvitööd. Tegevusi planeerides on arvesse võetud koolieelse lasteasutuse õppekavas väljatoodut ning lähtutud Halliku Huvikooli eelkooli ainekavast. 2022/2023 õppeaastal toimuvad eelkoolid Raasiku Koolis, Aruküla Põhikoolis ja Randvere Koolis. Eelkooli õppemaks on 54€/kuu. Õppemaksu pealt

shutterstock_313556285-1

Teadusring Raasiku Koolis

Teadusringi on osalema oodatud kõik 1.-6. klassi õpilased. Tegevuste planeerimisel lähtutakse Halliku Huvikooli Teadusringi ainekavast. Osalustasu õpilase kohta on 30€/kuu. Osalustasu sisaldab õppetööks vajalikke vahendeid, mille kulu on jaotatud õppeaasta peale võrdselt. Osalustasu pealt on vanemal võimalik tulumaksutagastust saada. Teadusring

Pottery,Workshop,For,Kids,,Raw,Clay,,Sculpting,Tools,,Glazing,And

Keraamikaring Randvere Koolis

Alates 2021/2022 õppeaasta novembrist alustab Halliku Huvikooli alt tegevust Keraamikaring. Keraamikaringi on osalema oodatud Randvere Kooli 1.-6. klassi õpilased. Keraamikaring toimub kahes grupis teisipäeviti kell 13.35-14.30 ja 14.30-15.25 Randvere Koolis. Tegevuste planeerimisel lähtutakse Halliku Huvikooli Keraamikaringi tegevuskavast. Osalustasu õpilase kohta on 34€/kuu. Osalustasu sisaldab õppetööks vajalikke

Halliku Huvikool pakub eelkooli Raasikul, Arukülas ja Randveres. Lisaks pakub huvikool keraamikaringi Randvere Koolis ning teadusringi Raasiku Koolis.

Registreerimine 2022/2023 õppeaastaks on alanud.

Registreeri huviringi!