Eelkooli tunnid toimuvad Arukülas ja Raasikul kell 13.15-15.10. Ajavahemik on jaotatud kolmeks 35minutiliseks tunniks ning kaheks 5minutiliseks puhkepausiks. Raasiku Oravakese ja Aruküla Rukkilille lasteaia lapsed toimetab kooli eelkooli õpetaja ning viib nad tundide järel lasteaeda tagasi. Mujalt tulnud lapsed võtab õpetaja vastu ja annab tundide järel vanematele üle koolimajas.

Randvere Koolis toimuva eelkooli täpne aeg selgub septembrikuu esimestel päevadel.