Tunnid toimuvad kolmapäeviti kell 13.15-15.10 Raasiku Põhikoolis. Ajavahemik on jaotatud kolmeks 35minutiliseks tunniks ning kaheks 5minutiliseks puhkepausiks. Raasiku lasteaed Oravakese lapsed toimetab kooli eelkooli õpetaja ning viib nad tundide järel lasteaeda tagasi. Mujalt tulnud lapsed võtab õpetaja vastu ja annab tundide järel vanematele üle koolimajas.