Halliku eelkool pakub nii ettevalmistust kooliks kui ka silmaringi avardavat huvitööd. Tegevusi planeerides on arvesse võetud koolieelse lasteasutuse õppekavas väljatoodut ning lähtutud Halliku Huvikooli eelkooli ainekavast.

2022/2023 õppeaastal toimuvad eelkoolid Raasiku Koolis, Aruküla Põhikoolis ja Randvere Koolis.

Eelkooli õppemaks on 54€/kuu. Õppemaksu pealt on võimalik tulumaksutagastust saada.

Täpsem info õppetöö korralduse, sisu ja kuutasu kohta on leitav ripp-menüüst.

Eelkooli registreerimiseks vajuta SIIA.