Halliku eelkool pakub nii ettevalmistust kooliks kui ka silmaringi avardavat huvitööd. Tegevusi planeerides on arvesse võetud koolieelse lasteasutuse õppekavas väljatoodut ning lähtutud Halliku Huvikooli eelkooli ainekavast.

2023/2024 õppeaastal toimuvad eelkoolid Raasiku Koolis ja Aruküla Põhikoolis.

Õppetegevus toimub kord nädalas. Täpsem info õppetöö korralduse, sisu ja kuutasu kohta on leitav ripp-menüüst.

Eelkooli õppemaks on 57€/kuu. Õppemaksu pealt on võimalik tulumaksutagastust saada.

Eelkooli registreerimine 2023/2024 õppeaastaks toimub 1.05.2023 – 01.09.2023 (või kuni kohti jätkub).