Halliku eelkool pakub nii ettevalmistust kooliks kui ka silmaringi avardavat huvitööd. Tegevusi planeerides on arvesse võetud koolieelse lasteasutuse õppekavas väljatoodut ning lähtutud Halliku Huvikooli eelkooli ainekavast.

2024/2025 õppeaastal toimuvad eelkoolid Raasiku Koolis ja Aruküla Põhikoolis.

Õppetegevus toimub kord nädalas. Täpsem info õppetöö korralduse, sisu ja kuutasu kohta on leitav ripp-menüüst.

Eelkooli õppemaks on 57€/kuu. Õppemaksu pealt on võimalik tulumaksutagastust saada.

Eelkooli registreerimine 2024/2025 õppeaastaks toimub 02.05.2024 – 01.09.2024 (või kuni kohti jätkub).