Õppetöö sisu planeerimisel lähtub õpetaja Halliku Huvikooli eelkooli ainekavast ning juhindub eelkooli tegevuskavast.