Eelkool pakub nii ettevalmistust kooliks kui ka silmaringi avardavat huvitööd. Tegevusi planeerides on lähtutud koolieelse lasteasutuse õppekavast ning rikastatud seda erinevate huvitegevustega- nuputamise, filosofeerimise, katsete tegemise, probleemide lahendamise, inglise keele ja palju muuga. Suur rõhk on ka enda ja kaaslaste tunnete mõistmisel.