Teadusring toimub üle nädala laupäeviti kell 10.00-11.30.

Osalema on oodatud kõik 3.-9. klassi õpilased.

Tegevuste planeerimisel lähtutakse Halliku Huvikooli Teadusringi ainekavast.

Osalustasu õpilase kohta on 38€/kuu. Osalustasu sisaldab õppetööks vajalikke vahendeid, mille kulu on jaotatud õppeaasta peale võrdselt. Osalustasu pealt on vanemal võimalik tulumaksutagastust saada.

Teadusring alustab 2023/2024 õppeaastal tegevust sobiva arvu huviliste olemasolul. Minimaalne grupi suurus on 12 last. Grupi täitumisel alustame tööd oktoobri alguses. Huviring kestab mai keskpaigani ning lõppeb teadusetendusega, mida viivad läbi teadusringi õpilased. Teadusringi täpne toimumisaeg selgub hiljemalt septembri keskpaigas.

Teadusringi registreerimine toimub 01.05.2023 – 01.09.2023 (või kuni kohti jätkub).