Tere, head Halliku huviringide sõbrad!

Raasiku eelkool alustab õppetegevust 16. septembril.
2019/2020 õppeaastal hakkasime tavapärase õppetöö kõrval tegelema lisaks teadusele ka inglise keelega. Jätkame ka 2020/2021 õppeaastal nii inglise keele kui teaduse õppimist. Lisaks tegeleme muidugi kunsti, tööõpetuse, matemaatika, eesti keele, loodusõpetuse ja inimeseõpetusega.
 
2020/2021 õa on taas võimalik Arukülas eelkooli grupp avada. Tunnid hakkavad toimuma kord nädalas (nädalapäev on veel täpsustamisel) kell 13.15-15.10. Ootame huvilisi end eelkooli registreerima! Avaldusse palume kirja panna lapse ees- ja perekonnanime, sünniaja, kodunse aadressi, lasteaia ja rühma nime, vanema email ja telefoninumber ning selle, kas soovite kohta Arukülas või Raasikul.